Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προκήρυξη του διαγωνισμού ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη 18 φυλάκων

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.