Οδηγίες για την εγγραφή νέου χρήστη Οδηγίες για την εγγραφή νέου χρήστη

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(Κατευθυντήριες οδηγίες για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ "sepenet.gr")

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(Ποιοι έχουν υποχρέωση εγγραφής και ποιοι μπορούν να εγγραφούν προαιρετικά)

 

Βοήθεια μπορούν να αναζητήσουν οι χρήστες στο mail: helpdesk@sepenet.gr

Οδηγίες για : Οδηγίες για :