Οδηγίες για Καταγγελία Εργαζομένου Οδηγίες για Καταγγελία Εργαζομένου

Τα αρχικά παιδία είναι ανενεργά. Υπάρχει σημείωση στο τέλος της φόρμας ότι «θα συμπληρωθούν αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή».

Δεν είναι όλα τα παιδία υποχρεωτικά. Εάν πατήσετε «Υποβολή», θα επισημανθούν τα υποχρεωτικά πεδία.

Στο κάτωθι πίνακα οδηγιών, έχουν επισημανθεί τα υποχρεωτικά πεδία με αστεράκι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

 

Όνομα

Ανενεργό

 

Επώνυμο

Ανενεργό

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Καταγγέλλοντος

Τηλέφωνο με 10 ψηφία (μόνο αριθμούς)

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

 

ΑΦΜ

Βάζουμε το ΑΦΜ και πατάμε στο βελάκι που βρίσκεται στην «Επιλογή Παραρτήματος»

*

Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο

Αυτόματη ενημέρωση

(Εφόσον επιλέξετε ΑΦΜ και Παράρτημα)

Ελέγξτε, και εάν δεν έχει περαστεί αυτόματα το όνομα σωστά, πληκτρολογήστε το.

*

Επιλογή Παραρτήματος

Πατώντας στο βελάκι δεξιά επιλέγουμε το παράρτημα

*

Οδός Αριθμός

Αυτόματη ενημέρωση

*

Περιφερειακή ενότητα

Αυτόματη ενημέρωση

*

Δήμος

Αυτόματη ενημέρωση

*

Δημοτική Ενότητα

Αυτόματη ενημέρωση

*

Τ.Κ.

Αυτόματη ενημέρωση

*

 

 

 

Περιγραφή ακριβούς ή ειδικού τόπου ελέγχου

Για παράδειγμα: Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου στον 3οόροφο, στο κεντρικό κτίριο

*

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

 

 

Οδός Αριθμός

Αυτόματη ενημέρωση

*

Περιφερειακή ενότητα

Αυτόματη ενημέρωση

*

Δήμος

Αυτόματη ενημέρωση

*

Δημοτική Ενότητα

Αυτόματη ενημέρωση

*

Τ.Κ.

Αυτόματη ενημέρωση

*

 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα, υπάρχει όμως το περιθώριο ο καταγγέλλον να τα τροποποιήσει

 

 

 

 

Τηλέφωνο Οργανισμού

Τηλέφωνο με 10 ψηφία (μόνο αριθμούς)

 

Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού

Αναφέρετε πόσα άτομα απασχολούνται στον οργανισμό (μόνο αριθμούς)

 

 

 

 

Υπάρχει στον Οργανισμό Σωματείο Εργαζομένων

Επιλέξετε ναι ή όχι

*

Η Καταγγελία αφορά επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας:

Επιλέξτε αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας

*

Τύπος Καταγγελίας

Με αριστερό κλικ επιλέγετε ένα ή περισσότερους τύπους. Πατώντας ctrl και αριστερό κλικ, αφαιρείτε μία επιλογή. Εφόσον η καταγγελία σας αφορά λοιπά θέματα της Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων, όπως ρεπό, υπερωρίες κτλ, επιλέξτε «μη καταβολή δεδουλευμένων» και εξειδικεύστε στο θέμα καταγγελίας

*

Θέμα καταγγελίας

Αναφέρεται την ουσία της καταγγελίας. Π.χ. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν ρεπό

*

Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ο έλεγχος να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη ώρα:

Εφόσον δεν υπάρχει ειδικός λόγος, πληκτρολογήστε «όχι». Άλλως να αναφέρετε την ώρα ή την μέρα που πρέπει να γίνει ο έλεγχος.

Π.χ. Σάββατο, καθώς οι εργαζόμενοι εμφανίζονται στους πίνακες προσωπικού να απασχολούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή

*

Σημειώνεται πως μετά την υποβολή δεν υπάρχει επιλογή διόρθωσης ή τροποποίησης της καταγγελίας.