Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Πατάμε "Εισαγωγή" στο κόκκινο πλήκτρο τέρμα δεξιά στη μπάρα. Εφόσον έχουμε κωδικούς τους πληκτρολογούμε, άλλως επιλέγουμε "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ" για να λάβουμε κωδικό.

Όταν έχουμε κάνει εισαγωγή στο σύστημα, στην αριστερή στήλη της αρχικής οθόνης, στην επιλογή «Εργατικές Διαφορές», πατάμε στον σταυρό «+» και εμφανίζονται δύο επιλογές:

Προεπισκόπηση Αιτήσεων

+ Νέα Αίτηση Συζήτησης Εργ. Διαφοράς

Επιλέγοντας : + Νέα Αίτηση Συζήτησης Εργ. Διαφοράς  μεταφερόμαστε σε μία καρτέλα με την επωνυμία «Φόρμα Αίτησης Συζήτησης Εργατικής Διαφοράς»

Οριμένα πεδία είναι ανενεργά και θα συμπληρωθούν αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή

Δεν είναι όλα τα παιδία υποχρεωτικά. Εάν πατήσετε «Υποβολή», θα επισημανθούν τα υποχρεωτικά πεδία.

Στο κάτωθι πίνακα έχουν επισημανθεί τα υποχρεωτικά πεδία με αστεράκι *

Ειδικότητα:

Επιλέξτε την ειδικότητα από το βελάκι δεξιά.

Πατώντας το βελάκι και πληκτρολογώντας 4 γράμματα από την ειδικότητα μπορείτε να κάνετε αναζήτηση

 

Οικογενειακή Κατ:

 

 

 

Ανήλικα Τέκνα:

Με τα βελάκια  πάνω κάτω, προσθέστε και αφαιρέστε αριθμό τέκνων. (βάλτε όλα τα τέκνα που έχετε)

 

Αποδοχές καθαρές

 

Βάλτε τις μηνιαίες αποδοχές σας. Το παρόν κελί δέχεται μόνο αριθμούς. Σε περίπτωση που βάλετε ωρομίσθιο ή ημερομίσθιο να το διευκρινίσετε στις παρατηρήσεις στο τέλος της φόρμας. π.χ. Λάμβανα 35€ καθαρά ημερομίσθιο

*

Διάρκεια Εργασιακής Σχέσης

Εφόσον εργάζεστε πολλές περιόδους (π.χ. εποχιακά απασχολούμενος) και οι απαιτήσεις σας απορρέουν από αυτές τις περιόδους, μπορείτε να τις αναφέρετε εφόσον επιθυμείτε στις παρατηρήσεις στο τέλος.

*

Ωράριο εργασίας

Έχει μόνο επιλογή ανά μισάωρα. Εφόσον τα ωράριά σας δεν ήταν σταθερά, μην συμπληρώσετε αυτό το κελί. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε στο τέλος στις παρατηρήσεις να σημειώσετε τις ώρες και τις ημέρες που εργάζεστε ανά εβδομάδα. π.χ. Απασχολούμε 4 ημέρες την εβδομάδα, από 8 ώρες την ημέρα.

 

 

 

 

Διεύθυνση κατοικίας

 

 

Οδός / Αριθμός

Πληκτρολογήστε την Διεύθυνσή σας

*

Περιφερειακή ενότητα

Επιλέξτε με το βελάκι δεξιά

*

Δήμος

Επιλέξτε με το βελάκι δεξιά

*

Δημοτική Ενότητα

Επιλέξτε με το βελάκι δεξιά

*

Τ.Κ.

Πληκτρολογήστε

*

Αρ Αποδ. Ταυτότητας

Ανενεργό

 

ΑΜΚΑ

Ανενεργό

 

ΑΦΜ

Ανενεργό

 

Σταθερό τηλ.

Πληκτρολογήστε

 

Κινητό τηλ.

Πληκτρολογήστε

 

 

 

 

Στοιχεία Εργοδότη

 

 

ΑΦΜ

Βάζουμε το ΑΦΜ και πατάμε στο βελάκι που βρίσκεται στην «Επιλογή Παραρτήματος»

*

Επωνυμία ή Ονοματεπώνυμο

Αυτόματη ενημέρωση

(Εφόσον επιλέξετε ΑΦΜ και Παράρτημα)

Ελέγξτε, και εάν δεν έχει περαστεί αυτόματα το όνομα σωστά, πληκτρολογήστε το.

*

Επιλογή Παραρτήματος

Πατώντας στο βελάκι δεξιά επιλέγουμε το παράρτημα

*

Οδος Αριθμός

Αυτόματη ενημέρωση

*

Περιφερειακή ενότητα

Αυτόματη ενημέρωση

*

Δήμος

Αυτόματη ενημέρωση

*

Δημοτική Ενότητα

Αυτόματη ενημέρωση

*

Τ.Κ.

Αυτόματη ενημέρωση

*

Τηλέφωνο Εργοδήτη

Αυτόματη ενημέρωση

 

 

 

 

 

Επιλέξτε όσα πεδία αφορούν την αίτησή σας, και συμπληρώστε το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεστε για κάθε θέμα

 

Δεδουλευμένων αποδοχών

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης τα δεδουλευμένα, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. Μισθός Ιανουαρίου 2016

 

Αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας έτους

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης άδεια, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. 15 ημέρες υπόλοιπο κανονικών αδειών 2016

 

Επιδόματος αδείας

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης επίδομα αδείας, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. Επίδομα Αδείας ετών 2015 και 2016.

 

Δώρου Χριστουγέννων έτους

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης Δώρο Χριστουγέννων, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. 500€ υπόλοιπο από το Δώρο Χριστουγέννων του 2015.

 

Δώρο Πάσχα έτους

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης Δώρο Πάσχα, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. 300€ υπόλοιπο από το Δώρο Πάσχα του 2016.

 

Αμοιβή Υπερωριακής Απασχόλησης

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Επιλέξτε εφόσον επιθυμείτε την περίοδο για την οποία σας οφείλει ο εργοδότης Υπερωρίες.

Εφόσον επιθυμείτε, αναφέρετε κάποιες λεπτομέρειες στις παρατηρήσεις. Π.χ. μου οφείλονται 50 ώρες υπερωρία. Πραγματοποιούσα δύο ώρες κάθε ημέρα όλο τον Δεκέμβριο του 2015 λόγω του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων

 

Προσαύξηση αμοιβής λόγω εργασίας Κυριακών Αργιών

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης Προσαύξηση, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. Απασχολήθηκα την Κυριακή στις 14 Αυγούστου 2016 και στις15 Αυγούστου 2016 από 8 ώρες την ημέρα χωρίς να λάβω την προσαύξηση.

 

Προσαύξηση αμοιβής λόγω Νυκτερινής εργασίας

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης Προσαύξηση, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. Απασχολήθηκα στις 10 Αυγούστου την Κυριακή στις 14 Αυγούστου 2016 από τις 22:00 έως τις 24:00 χωρίς να λάβω την προσαύξηση.

 

Αποδοχών λόγω ασθενείας

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Επιλέξτε την περίοδο όπου ασθενήσατε.  Στις παρατηρήσεις μπορείτε να βάλετε ορισμένες λεπτομέρειες: π.χ. μου οφείλονται 400 € καθώς τον Ιανουάριο του 2016 που ασθένησα, από το ΙΚΑ έλαβα 600, ενώ οι μηνιαίες μου αποδοχές είναι 1000€..

 

Εργασία κατά τις ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως

Τσεκάροντας το κουτάκι, ανοίγουν από κάτω 3 κελιά: «από», «έως» και «Παρατηρήσεις».

Είτε επιλέξτε την περίοδο που σας οφείλει ο εργοδότης αμοιβή για Ρεπό, είτε πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις: π.χ. Απασχολήθηκα την Κυριακή στις 14 Αυγούστου και στις15 Αυγούστου από 8 ώρες την ημέρα χωρίς να λάβω αμοιβή.

Εφόσον είστε ακόμα εργαζόμενος στην επιχείρηση, και θέλετε να σταματήσετε να απασχολείστε παράνομα στα Ρεπό σας, απλά τσεκάρετε το κουτάκι και στις παρατηρήσεις κάντε ένα διευκρινιστικό σχόλιο. Π.χ. Απασχολούμε παράνομα 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με τους πίνακες προσωπικού θα έπρεπε κάθε Κυριακή να έχω Ρεπό.

 

Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας λόγω

Στο κελί παρατηρήσεις, μπορείτε να αναλύσετε λίγο το θέμα. Π.χ. από 01 Αυγούστου του 2016 ενώ ήμουν Οδηγός, μου άλλαξαν ειδικότητα και με έκαναν καθαριστή στις τουαλέτες του κτιρίου.

 

Ίση μεταχείριση

Στο κελί παρατηρήσεις, μπορείτε να αναλύσετε λίγο το θέμα. Π.χ. από 01 Αυγούστου του 2016 έχω υποστεί διάκριση, και στις βάρδιες του προσωπικού, αντί να είναι κυλιόμενες, εγώ συνέχεια κάνω την βραδινή βάρδια, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι εναλλάσσονται στα άλλα πόστα. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαι 55 ετών και οι υπόλοιποι είναι μικρότερης ηλικίας. Ζητάω να είμαι εξίσου στα κυλιόμενα ωράρια με τους άλλους εργαζόμενους.     

 

Άλλοι λόγοι

Εφόσον κάτι δεν αφορά κάποια από τις υπόλοιπες επιλογές

 

Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου

 

 

Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Εγκύου

Επιλέξτε, εφόσον σας απέλυσαν και, είτε είσασταν έγκυος κατά την ημέρα της απόλυσης, είτε έχετε γεννήσει και το τέκνο σας είναι λιγότερο από 18 μηνών

 

Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Συνδικαλιστή

Επιλέξτε, εφόσον σας απέλυσαν και είστε υπό προστασία ως συνδικαλιστής

 

Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Στρατευμένου

Επιλέξτε, εφόσον σας απέλυσε ο εργοδότης, ενώ σας είχε απέστειλει κλήση ο Στράτος για να ενταχθείτε στις τάξεις του (θα πρέπει να είχατε συμπληρώσει την ημέρα της κλήσης 6 μήνες εργασίας στην επιχείρηση)

 

Καταγγελία Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης

Πληκτρολογήστε στις παρατηρήσεις, π.χ. Είχα σύμβαση έως 31-10-2016 και ο εργοδότης με απέλυσε στις 15-08-2016

 

Αποδέχεστε την συζήτηση της αίτησή σας μαζί με άλλες που αφορούν τον ίδιο εργοδότη και έχουν γίνει σε κοντινό διάστημα; (εάν υπάρχουν)

 

*