Νομοθετήματα Γενικής Εφαρμογής Νομοθετήματα Γενικής Εφαρμογής

Α.1. Θεσμοί και γενικές διατάξεις (τεχνικός ασφάλειας και γιατρός εργασίας, ειδικότητες και χρόνος απασχόλησής τους, εκπρόσωποι εργαζομένων, εκτίμηση κινδύνου, γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, κυρώσεις)

Ν.1568/85      Π.Δ. 294/88      Ν.1767/88      Υ.Α. 88555/88

Π.Δ. 157/92     Ν. 2224/94 κεφ. Δ     Π.Δ. 17/96     Ν. 2639/98 άρθ.16,17   Π.Δ. 159/99

Ν. 2874/00 άρθ. 16   Υ.Α.130272/03   Υ.Α.130224/04    Υ.Α. 131784/03

Υ.Α. 80025/04   Υ.Α.130224/04   Υ.Α.130225/04   Ν. 3227/04 άρθ.4,25,29

Υ.Α. 130197/05   Υ.Α. 260556/05   N. 3385/05 άρθ.3

N. 3850/10

Α.2. Προδιαγραφές χώρων εργασίας

Π.Δ. 16/96

Α.3. Σήμανση ασφάλειας και υγείας

Π.Δ. 105/95

Α.4. Οργάνωση χρόνου εργασίας

Π.Δ. 88/99

Π.Δ. 76/05