Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

Για εργοδότες

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές

 

Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο

 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα

 

 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

 

 

Για εργαζόμενους

Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Για Τεχνικούς Ασφάλειας

Καταχώριση Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

 

Διαδικασία Αλλαγής Προγράμματος Τ.Α.

 
Διαδικασία Απόλυσης Παύσης Τ.Α. 

 
Διαδικασία Παραίτησης Τ.Α. 

 
Οδηγίες για Αναγγελία Τ.Α.

 
Οδηγίες καταχώρισης περιοδικών επισκέψεων Τ.Α.

 
Οδηγίες για τη Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα

 

 

Για Ιατρούς Εργασίας

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη και υποβολή αίτησης εγγραφής