Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις

 

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

 

 

  • Μπορώ σε μία αίτηση να συμπεριλάβω πολλές Κυριακές;

 

Όχι για κάθε Κυριακή πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση

 

 

  • Το επισυναπτόμενο αρχείο είναι απαραίτητο;

 

Είναι απαραίτητο καθώς συμπεριλαμβάνει την ουσία της αίτησης.

 

 

  • Πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση ο λόγος για τον οποίο ζητείται η άδεια;

 

Βεβαίως, χωρίς αιτιολόγηση η άδεια δεν εγκρίνεται.

 

 

  • Πρέπει ο εργαζόμενος να λάβει υποχρεωτικά αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης;

 

Εφόσον η εργασία κατά την Κυριακή – Αργία είναι άνω των 5 ωρών, τότε ο εργαζόμενος πρέπει να λάβει υποχρεωτικά αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Εφόσον η εργασία είναι μέχρι και 5 ώρες, ο εργαζόμενος δεν προβλέπεται να λάβει υποχρεωτικά αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Δύναται όμως ο εργαζόμενος, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, να αξιώσει ισόχρονη αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, εντός της επόμενης εβδομάδας (Β.Δ. 748/66 αρ. 10 παρ. 5).