Εκστρατεία #EU4FairWork

 

Τα οφέλη της δηλωμένης εργασίας – Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή