Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Ε. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ε.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ν. 1568/85 Κεφ. Ε

Π.Δ. 77/93 άρθρο 2

Ε.2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ε.2.1. Γενικές διατάξεις

Π.Δ. 338/01

Ε.2.2. Οριακές τιμές

Π.Δ. 307/86

Π.Δ. 77/93

Π.Δ. 90/99

Π.Δ. 338/01

Π.Δ. 339/01

Ε.2.3. Καρκινογόνοι παράγοντες

Π.Δ. 399/94

Π.Δ. 127/00

Π.Δ. 43/03

Διόρθωση σφαλμάτων Π.Δ. 43/03

Ε.2.4. Αμίαντος

Π.Δ. 70α/88

Π.Δ. 175/97

Π.Δ. 159/99 άρθρο 3

Υ.Α. 90846/06

Υ.Α. 92575/06

Ε.2.5. Μόλυβδος

Ν. 1204/38

B.Δ. 590/68

Ν. 1414/84

Π.Δ. 94/87

Π.Δ. 338/01 άρθρα 12,13

Ε.2.6. Βενζόλιο

Ν. 61/75

Ν. 492/76

Υ.Α. 130879/87

Ε.2.7. Βινυλοχλωρίδιο

Π.Δ. 1179/80 Καταργήθηκε από το Π.Δ. 43/03

Ε.2.8. Φώσφορος

Ν. 2273/20

Ε.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Π.Δ. 186/95

Π.Δ. 174/97

Π.Δ. 15/99

Ε.4. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ε.4.1 Θόρυβος

Π.Δ. 85/91

Π.Δ. 149/06

Ε.4.2 Κραδασμοί

Π.Δ. 176/05