Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημοσιεύσεις Δημοσιεύσεις

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας στην εργασία

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2021.

Προκήρυξη του διαγωνισμού ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη 18 φυλάκων

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ενεργές Υπηρεσίες μέσω sepenet.gr

Για εργοδότες

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές

 

Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο

 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα

 

 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

 

 

Για εργαζόμενους

Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Για Τεχνικούς Ασφάλειας

Καταχώριση Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

 

Διαδικασία Αλλαγής Προγράμματος Τ.Α.  
Διαδικασία Απόλυσης Παύσης Τ.Α.   
Διαδικασία Παραίτησης Τ.Α.   
Οδηγίες για Αναγγελία Τ.Α.  
Οδηγίες καταχώρισης περιοδικών επισκέψεων Τ.Α.  
Οδηγίες για τη Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα