Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημοσιεύσεις Δημοσιεύσεις

Περιεχόμενο με Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις .

Προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας στην εργασία

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2021.

Ενεργές Υπηρεσίες μέσω sepenet.gr

Για εργοδότες

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές

 

Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο

 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα

 

 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

 

 

Για εργαζόμενους

Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Για Τεχνικούς Ασφάλειας

Καταχώριση Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

 

Διαδικασία Αλλαγής Προγράμματος Τ.Α.  
Διαδικασία Απόλυσης Παύσης Τ.Α.   
Διαδικασία Παραίτησης Τ.Α.   
Οδηγίες για Αναγγελία Τ.Α.  
Οδηγίες καταχώρισης περιοδικών επισκέψεων Τ.Α.  
Οδηγίες για τη Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα