Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δημοσιεύσεις Δημοσιεύσεις

Περιεχόμενο με Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεις .

Προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας στην εργασία, έτους 2022

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2022.

Προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας στην εργασία, έτους 2021 (επικαιροποιημένη αίτηση)

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2021.

Εξυπηρέτηση κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

H εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες και ανά επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

Εγγραφή Ιατρών Εργασίας στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων του Ο.Π.Σ. του Σ.ΕΠ.Ε.

Από 01/03/2021 ενεργοποιείται η ηλεκτρονική υπηρεσία εγγραφής των Ιατρών Εργασίας στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

Για εργοδότες

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας

Αποστολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων που ζητούνται από τους Επιθεωρητές

 

Αποστολή γραπτών εξηγήσεων μετά από έλεγχο

 

 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για οικοδομικά & τεχνικά έργα

 

 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

 

 

Για εργαζόμενους

Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

 

Για Τεχνικούς Ασφάλειας

Καταχώριση Δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

 

Διαδικασία Αλλαγής Προγράμματος Τ.Α.

 
Διαδικασία Απόλυσης Παύσης Τ.Α. 

 
Διαδικασία Παραίτησης Τ.Α. 

 
Οδηγίες για Αναγγελία Τ.Α.

 
Οδηγίες καταχώρισης περιοδικών επισκέψεων Τ.Α.

 
Οδηγίες για τη Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα

 

 

Για Ιατρούς Εργασίας

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη και υποβολή αίτησης εγγραφής