Επικοινωνία Επικοινωνία

  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.: 15512 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00)
    ΠΡΟΣΟΧΗ!!! στη γραμμή 15512 ΔΕΝ δίνονται πληροφορίες για τα εργασιακά θέματα και τα πληροφοριακά συστήματα του Σ.ΕΠ.Ε. παρά μόνο καταγράφονται καταγγελίες για θέματα αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε.
     
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Help Desk του Σ.ΕΠ.Ε.: helpdesk [at] sepenet [dot] gr
     
  • Κατάλογος Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.