Εκθέσεις Πεπραγμένων Εκθέσεις Πεπραγμένων

Οι κατωτέρω εκθέσεις περιλαμβάνουν σε πίνακες και σχετικά διαγράμματα

  • στοιχεία ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (έλεγχοι, μηνύσεις, κυρώσεις, πρόστιμα),
  • στοιχεία ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (έλεγχοι, κυρώσεις),
  • στοιχεία κοινωνικών θεμάτων (για τις εργατικές διαφορές, καταστάσεις προσωπικού, υπερωρίες - Κυριακές - νυχτερινά, συμβάσεις εργασίας) και
  • στοιχεία εργατικών ατυχημάτων

 

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2017

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2016

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2015

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2014

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2013

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2012

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2011

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2010

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2009

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2008

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2007

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2006

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2005

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2004

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2003

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2002

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2001

 Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2000

 Έκθεση Πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου Έτους 1999