Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ασφαλείας στην εργασία

Εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, για το έτος 2021.