Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών

Επιστροφή

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020

Ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1329/29-12-2020 απόφασης του ΑΣΕΠ.

 Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων