Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών

Επιστροφή

Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

Ανάρτηση του οριστικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης και των απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων

 Οριστικός πίνακας απορριπτέων